Otvorené a hnisavé rany Terapia na NCDs Clinic pomocou prístroja PLASON

Vznik otvorenej rany mal podľa pacienta približne nasledovný priebeh:

Rana vznikla ako dôsledok pokusu „vytlačiť“ si vyrážku na bicepse. Po mechanickom tlaku sa však vyrážka zväčšovala a pri veľkosti cca 1 cm sa pacient pokúsil povrch vyrážky prepichnúť ihlou. Pravdepodobne si takto do rany zaviedol infekciu a vyrážka sa v nasledovných dňoch značne zväčšila, až postupne dosiahla veľkosť, pri ktorej bol akýkoľvek dotyk bolestivý. Na desiaty deň od jej objavenia mala vyrážka priemer cca 3 cm a celkový opuch cca 7 cm. 

Vzniknutý absces bol následne chirurgicky ošetrený, do rany bola vložená kanyla. Po niekoľkých chirurgických čisteniach rany otvor dosahoval veľkosť približne priemeru malíčka na ruke. Nakoľko vizuálne rana vyzerala silne zapálená, hnisajúca, s výtokom, pacient sa na základe odporúčania rozhodol podstúpiť NO terapiu oxidom dusnatým generovaným pomocou prístroja PLASON. Priebeh terapie a ukončenie terapie je zachytený na fotografiách k tomuto článku. 

Počiatočný stav, na základe našich skúseností a rýchlosti lýzy buniek mohlo spôsobiť napríklad uhryznutie hmyzom. Po cca 12 aplikáciách NO terapie bola rana do veľkej miery uzavretá a ponechaná na domáce doliečenie.

Objednajte Sa Na Neinvazívne Vyšetrenie Už Dnes

Navštívte nás a ziskajte všetky výhody modernej neinvazívnej diagnostiky.

Objednať sa