Diabetes mellitus 2. typu | T2DM

Podľa našej hypotézy, pravdepodobnou primárnou príčinou diabetu II. typu (T2DM) je narušenie správnej funkcie gastrointestinálneho traktu (GIT). 

Analýzou obsahu hrubého čreva bolo zistené, že ho obývajú rôzne druhy baktérií (200 až 400 rôznych druhov) v objeme 1 – 1,5 kg. 

Užitie väčších dávok antibiotík, dlhodobé užívanie liekov proti bolesti, chemoterapeutická liečba, atď., môžu spôsobiť zničenie určitých druhov baktérií. Procesy vedúce k zničeniu niektorých bakteriálnych kmeňov obývajúcich hrubé črevo vyvolávajú patológiu, ktorú nazývame črevná dysbióza (východná medicína používa slovo dysbakterióza).

Črevná dysbióza má za dôsledok zvýšenie tvorby plynov v hrubom čreve, predovšetkým CO2, ktorý sa neustále resorbuje v kapilárnom systéme obopínajúcom črevo. Pri T2DM môžeme dlhodobo v krvi pacientov z dôsledku črevnej dysbiózy namerať zvýšenú hladinu CO2. 

Je pravdepodobné, že práve dlhodobé narušenie homeostázy CO2 v krvi vedie k vzniku inzulínovej intolerancii a teda k T2DM. Beta bunky pankreasu síce tvoria inzulín, ten však nemá schopnosť predať signál pri jeho naviazaní sa na inzulínový receptor bunky (IR). 

Samotné zlyhanie prenosu signálu má za dôsledok, že nedôjde k zvýšeniu syntézy inzulín-závislého glukózového transportéra GLUT 4 bunkou. Ak by prenos signálu páru inzulín-inzulínový receptor bol dostačujúci, došlo by k zvýšenej tvorbe GLUT 4 a následne prostredníctvom exocytózy k jeho exprimovaniu na povrchu bunky, kde GLUT 4 účinkuje ako vychytávač molekúl glukózy z extracelulárneho priestoru a jeho následnému transportu do vnútra bunky, čo zapríčiní zníženie hladiny cukru v krvi.

Ako sme na tom s T2DM na Slovensku? ​

Podľa Národného centra zdravotníckych informácií SR v roku 2012 najpočetnejšou formou DM je DM II. typu (E11), ktorý tvorí až 90 % všetkých prípadov diabetu. V roku 2012 bolo evidovaných 308 965 osôb s touto diagnózou. Približne 10 tisíc z týchto pacientov má už otvorené rany na dolných končatinách a okolo 4 tisíc už podstúpi chirurgický zákrok.

Objednajte Sa Na Neinvazívne Vyšetrenie Už Dnes

Navštívte nás a ziskajte všetky výhody modernej neinvazívnej diagnostiky.

Objednať sa