Vredy predkolenia (bercove vredy)

Vred predkolenia (lat. ulcus cruris) patri medzi patológie, ktoré postihujú predovšetkým staršiu populáciu obyvateľstva.

Priebeh patológie spôsobuje pacientovi mnoho problémov od spoločenských (nepríjemný zápach) cez medicínske (bolesť, obmedzovanie pohybu).

Príčina vzniku vredu predkolenia

Príčinou vzniku vredov predkolenia je chronický zápalový proces (arterio-venóznych žíl alebo kapilár, kože) vyvolaný indukciou imunitného systému bakteriálnou infekciou, trombom, mechanickým poškodením, lokálnou hypoxiou, stratou elasticity arterio-venózno-kapilárneho systému atď.

Terapia vredov predkolenia

Pacienti postihnutí vredom predkolenia sa na NCDs Clinic liečia metódou NO-terapie. Ide o jedinečný spôsob terapie pri ktorej sa oxid dusnatý, ktorý je generovaný medicínskym prístrojom PLASON, aplikuje priamo na ranu alebo na kožu pomocou prúdu teplého vzduchu, v ktorom sa NO nachádza. Teplý vzduch (20 – 30 °C) s obsahom NO preniká cez kožu alebo do rany na hĺbku niekoľkých milimetrov.

Čím sa prekrýva rana?

Čistá uhlíková tkanina pospejovaná jódovou tinktúrou je najvhodnejším prostriedkom vlhkej terapie, ktorá sa pokladá na ranu. Uhlíková tkanina plní účel sorpčného prostriedku, ktorý prostredníctvom kapilárnych sorpčných sil vyťahuje hnis z rany a tým urýchľuje proces jej čistenia.

 Ak je rana veľmi hnisavá, čo býva na začiatku terapie pomerne časté, na uhlíkovú tkaninu naložíme ešte gázové kompresy z obväzovej gázy (Sterilux 10 x 10 cm), čím zväčšíme sorpčnú kapacitu. RANU NEBANDÁŽUJEME!
 Obväzovú gázu spolu s uhlíkovou tkaninou stačí prichytiť v rohoch leukoplastom a natiahnuť na nohu fixačný obväz Pruban vhodnej veľkosti.

Prečo práve oxid dusnatý v liečbe vredov predkolenia?

V ľudskom tele je molekula oxidu dusnatého (NO patrí medzi endogénny plyn) produkovaná z L-arginínu (substrát) reakciou s molekulárnym kyslíkom (O2) pomocou iso-enzýmov NO-syntetázy (endoteliálna, neurálna, mitochondriálna a indukovaná) alebo redukciou dusitanu za prítomnosti ferrocytochrómu C pomocou nitrit reduktázy (EC 1.7.2.1).

Oxid dusnatý (NO) hrá „prvé husle“ v regulácii všetkých chemických procesov prebiehajúcich v ľudskom organizme. Ak niekde chýba, ihneď je problém.

Príklad terapie oxidom dusnatým v liečbe vredov predkolenia

Pacient dlhodobo neúspešne liečený klasickou metódou (bandáž a rôzne antiseptické a protizápalové maste) na hnisavé vredy predkolenia (bercove vredy). Pri liečbe na NCDs Clinic boli použité aplikácie oxidu dusnatého spolu so sorpčnou uhlíkovou tkaninou posprejovanou jódovou tinktúrou.

Liečba tohoto pacienta mala dvojfázový priebeh: najprv došlo k rozpadu postihnutého hypoxického tkaniva končatiny (apoptóza buniek postihnutých hypoxiou) a až následne nastal proces čistenia a epitelizácie rany. Celková doba NO-terapie predstavovala 8 mesiacov.