Postradiačná dermatitída

Terapia na NCDs Clinic pomocou prístroja PLASON ​

Prípadová štúdia 1 – pacientka s postradiačnými ranami

Pacientka (56 rokov) s nodálnym lymfómom marginálnej zóny (nodal marginal zone lymphoma) v oblasti ľavej axily podstúpila rádioterapiu v celkovej dávka 36 Gy v 18 frakciách.

Postradiačná dermatitída sa prejavila silným začervenaním (erytém), zdurením kože a bolestivosťou v mieste ožiarenia. Naprieč telom v smere ionizačného žiarenia axila -> kľúčna kosť a axila -> lopatka sa vytvorili sekundárne ložiská erytému. Pomocou IR kamery SVIT s infračerveným spektrom bola pacientke realizovaná diagnostika ložísk kože postihnutých ionizačným žiarením. V mieste pôsobenia smeru ionizačného žiarenia axila – kľúčna kosť a axila – lopatka, sa vytvorili sekundárne ložiská erytému.

Diagnostika preukázala výrazné zvýšenie teploty v centre ložísk o cca 1 – 3 °C v porovnaní s protiľahlými tkanivami (obr. 1 – 4). Následne bola aplikovaná NO-terapia prístrojom PLASON, celkovo 60 aplikácií po 10 minút. Oxid dusnatý (NO) sa aplikoval 2x denne v priebehu 30 dní. Po skončení NO-terapie nastalo úplné vymiznutie príznakov dermatitídy, hlavne erytému, vrátane marginálnej zóny, bolestivosti a citlivosti kože na dotyk. U pacientky nezaznamenávame 5 mesiacov od skončenia NO-terapie žiadne príznaky, ktoré sú typické pre postradiačnú dermatitídu.

Prípadová štúdia 2 – pacient s postradiačnými ranami

Pacient (35 rokov) s ročnou recidívou melanómu do lymfatických uzlín pravej axily podstúpil rádioterapiu v celkovej dávke 34 Gy v 17 frakciách. Postradiačná dermatitída sa prejavila silným začervenaním (erytém), zdurením kože a vytvorením sekundárneho ložiska otvorenej hnisavej rany v mieste v smere ionizačného žiarenia nad ramenom.

NO-terapia bola aplikovaná iba 5x po 10 minút (pacient  dochádzajúci cca. 200 km). Aj napriek malému počtu aplikácií NO-terapie, došlo k rýchlemu vysušeniu, vyčisteniu a uzatvoreniu rany.

Objednajte Sa Na Neinvazívne Vyšetrenie Už Dnes

Navštívte nás a ziskajte všetky výhody modernej neinvazívnej diagnostiky.

Objednať sa