Vyšetrenie kardiovaskulárneho systému - EDTV oscilometer

Vyšetrenie kardiovaskulárneho systému – dôležitá prevencia pred závažnými ochoreniami

Na Slovensku je alarmujúco vysoká úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia. Podľa správy Svetovej zdravotníckej organizácie na ne zomiera viac ako päťdesiat percent Slovákov, čo je číslo oveľa vyššie ako v krajinách západnej Európy, ale aj v okolitých krajinách. Medzi hlavné rizikové faktory vzniku srdcovocievnych ochorení patrí najmä vysoký krvný tlak, obezita, fajčenie a cholesterol.

Hlavným spôsobom boja proti kardiovaskulárnym ochoreniam je prevencia – zdravý životný štýl a kvalitná preventívna zdravotná starostlivosť. NCDs Clinic ponúka neinvazívne vyšetrenie stavu kardiovaskulárneho systému pacienta – arteriálneho tlaku, mechanických funkcií srdca, rozťažnosti stien artérií a priechodnosti kapilárneho cyklu.

Analyzátor EDTV je diagnostický prístroj určený na snímanie, zobrazenie, analýzu a uchovávanie informácií o stave srdcovo‐cievneho systému na základe metódy kompresnej oscilometrie vysokého rozlíšenia.

Namerané ukazovatele efektívne nahradzujú súbor prístrojov a aparátov, ktoré využívajú iné metódy. Zariadenie znižuje časovú náročnosť a náklady na diagnostiku. Prístrojom sa vykonávajú aj špeciálne vyšetrenia pre niektoré pracovné zaradenia (vodiči lokomotívy, piloti, atď..) – za 40 sekúnd 20 ukazovateľov hemodynamiky – diagnostika hypertónie a hypertenzie – analýza práce srdca a ciev využíva metódu objemovej kompresnej oscilometrie.

Registrácia oscilometrických kriviek sa vykonáva na ruke sledovanej osoby za neustáleho narastania tlaku v manžete a s následným výpočtom ukazovateľov na základe analýzy pulzných javov.

Meranie tlaku metódou oscilometrie sa odporúča aj v publikácii „ŠTANDARDNÝ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP, 59. metodický list racionálnej farmakoterapie“

Meranie TK  Odporúča sa nepoužívať už ortuťové tlakomery a dávať prednosť oscilometrickým semiautomatickým sfygmomanometrom.

http://www.hypertenzia.org/media/files/metodicky-list-arteriova_hypertenzia-2014.pdf

Objednajte Sa Na Neinvazívne Vyšetrenie Už Dnes

Navštívte nás a ziskajte všetky výhody modernej neinvazívnej diagnostiky.

Objednať sa