HeartVue EKG - inovatívna diagnostika srdca

Čo je EKG diagnostika pomocou prístroja HeartVue?

Diagnostika je založená na počítačovej analýze a 3D vizualizácii elektromagnetického žiarenia myokardu v nízkoamplitúdnych fluktuáciách štandardného EKG, registrovaného na končatinových zvodoch.

Systém umožňuje už v skorých štádiách detegovať prítomnosť patologických zmien v srdci a aj pravdepodobnosť ich lokalizácie pri rôznych ochoreniach. Pri ischemickej chorobe srdca citlivosť metódy predstavuje 80% (pri zachovaní špecificity väcšej ako 75%). Získané výsledky predstavujú základ pre uskutočnenie hĺbkovej diagnostiky.

Hlavné prednosti zariadenia:
 • Kvantitatívne hodnotenie stavu srdca
 • 3D vizualizácia portrétu srdca
 • Diagnostika štandardného EKG snímaného z rúk a nôh pacienta v sedavej polohe
 • Doba trvania diagnostiky menej ako 1 minúta
 • Databáza pacientov a dynamické porovnávanie výsledkov
 • Vysoká citlivosť a špecificita. V závislosti od patologického procesu je citlivosť prístroja oproti štandardnému EKG 7-50 krát väčšia
 • Umožňuje skorú detekciu abnormalít myokardu
 • Využíva nové informácie z EKG fluktuácie, ktoré sú obyčajne pri klasických EKG prístrojoch ignorované
 • zhodnocuje stabilitu prúdov myokardu
 • deteguje malé metabolické odchýlky, ktoré predchádzajú nebezpečnému ischemickému poškodeniu myokardu
 • vyžaduje ďaleko menšiu profesionálnu zručnosť a skúsenosť pri súčasnom dosiahnutí lepších a rýchlejších výsledkov, ako pri klasickej EKG diagnostike

Na ilustračnom obrázku je zobrazený príklad diagnózy infarktu srdca získaného 4 elektródami (oproti 6 pri štandardnom EKG). Klasické EKG signály nepopisujú odchýlku, typické krivky aVF sú považované za normálne.

Systém HeartVue však po vykonaní fluktuačnej analýzy zobrazil patologický obraz srdcového stavu (červená časť v ľavej a pravej komore) a pacientovi sa odporúča kompletné vyšetrenie. Následné klinické vyšetrenie potvrdilo záver získaný z HeartVue.

Objednajte Sa Na Neinvazívne Vyšetrenie Už Dnes

Navštívte nás a ziskajte všetky výhody modernej neinvazívnej diagnostiky.

Objednať sa