Diabetes mellitus

Cukrovka (diabetes mellitus) predstavuje pre moderného človeka tichú smrť. Dnešná medicína pozná dva typy diabetu – I. a II. (iné označenie T1DM a T2DM).

Príčinou vzniku diabetu I. typu (T1DM) je neschopnosti beta buniek Langerhansových ostrovčekoch pankreasu produkovať hormón inzulín. 

Diabetes II. typu (T2DM) podľa našej hypotézy vzniká z dôvodu nadmerného množstva CO2 (PCO2) v arteriálno-venóznej krvi človeka. Zvýšenú hladinu glukózy v krvi človeka môžeme namerať aj u pacientov v stave stresových situácií a pritom nejde o nedostatok tvorby inzulínu alebo z dôsledku vysokej hladiny CO2 v krvi (hyperkapnia). 

Zvýšenú hladinu stresového cukru sme teda označili ako III. typ diabetu (T3DM).

Viac informácií o cukrovke nájdete na týchto podstránkach NCDS Clinic: 

Všeobecne o diabetes mellitus a syndróme diabetickej nohy 
Diabetes I. typu – nedostatok alebo problém tvorby inzulínu
Diabetes II. typu – hyperkapnia (vysoká hladina CO2 v arteriálno-venóznej krvi)
Diabetes III. typu – emocionálny stres (značné zníženie hladiny DBH)