Vitajte v NCDs Clinic

Najmodernejšie diagnostické prístroje,
rýchla a bezbolestná diagnostika bez zbytočného čakania.

Objednajte sa na vyšetrenie v NCDs Clinic.

NCDS Clinic – špecializovaná ambulancia vnútorného lekárstva

NCDs Clinic ponúka najmodernejšie diagnostické a terapeutické metódy a technológie, výnimočné svojou rýchlosťou, presnosťou, neinvazívnosťou a neškodnosťou. Kombinácia rôznych diagnostických metód Vám umožní lepšie porozumieť Vašim zdravotným problémom, identifikovať problémové miesta a zamerať sa na ich nápravu. Iba človek, ktorý sa uzdravil z choroby vie naozaj oceniť služby zdravotníckych špecialistov. Vaša spokojnosť je preto motorom nášho napredovania.

Prečo by ste si mali vybrať práve nás?

  • Moderné diagnostické a terapeutické vybavenie, aké nenájdete na žiadnej inej klinike v Bratislave
  • Príjemné prostredie kliniky
  • Objednávanie na presnú hodinu, bez zbytočného čakania
  • Výsledky vyšetrení dostanete okamžite

Prečo Vám ponúkame „de novum“ diagnostické a terapeutické metódy a technológie?

Na webových stránka Ministerstva zdravotníctva si každý pacient môže pričítať „Európsku chartu práv pacienta“.
1) Právo na informácie Každý jednotlivec má právo na prístup k všetkým druhom informácií týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, zdravotníckych služieb a ich využívania a všetkého, čo je dostupné na základe vedeckého výskumu a technickej inovácie.
2) Právo slobodného výberu Každý jednotlivec má právo slobodne si vybrať na základe dostatočných informácií spomedzi rôznych liečebných metód a poskytovateľov.
3) Právo na dodržiavanie úrovne kvality Každý jednotlivec má právo na prístup k zdravotníckym službám vysokej kvality na základe špecifikácie a dodržiavania presne stanovených noriem.
4) Právo na inovácie Každý jednotlivec má právo na prístup k inovovaným metódam, vrátane diagnostických metód, v zmysle medzinárodných noriem, a nezávisle na ekonomických alebo finančných okolnostiach.

Na našej klinike si môžete vybrať
z nasledujúcich služieb:

Mikrovlnový rádiometer RTM-01-RES

RTM prístroj je určený na diagnostiku zápalových a onkologických ochorení prsníkov, pokožky, pľúc, obličiek, pečene, žalúdka, chrbtice, pankreasu, vaječníkov, maternice, štítnej žľazy a mäkkých tkanív v predklinickom a klinickom štádiu vývoja nádoru.

Infračervená kamera SVIT

IR kamera SVIT je infračervenou kamerou novej generácie, slúžiacou na profesionálnu diagnostiku ochorení prejavujúcich sa tepelnými zmenami v organizme. Dokáže pracovať s tepelným rozlíšením 0,05 °C a navyše ponúka možnosť “LIVE” zobrazenia – tepelný obraz v reálnom čase, čím sa stáva nenahraditeľným pomocníkom pri diagnostike a tiež pri rozličných typoch operácií.

oscilometer oscillometer cardiovascular system prevention cardiovascular diseases

Terapia

Imunoterapia

Imunita sa v procese evolúcie postupne vyvíjala ako systém zabezpečujúci organizmu vysoký stupeň ochrany, ktorý v prípade zlyhania predstavuje hlavnú príčinu prítomnosti patológie, ba až smrti jeho nositeľa. Vhodným použitím imunotropných látok môžeme veľmi pomôcť nášmu imunitnému systému pri ochrane organizmu pred rôznymi problémami. Proces imunoterapie predstavuje liečbu, kde pri použití imunotropných látok vplývame na jednotlivé narušené reťazce imunitného systému s cieľom obnovenia ich normálnych funkcií.