NO-terapia pomocou prístroja PLASON

NO-terapia (NO = oxid dusnatý) je medicínska technológia, ktorá je založená na použití vzdušnej plazmy a exogénneho oxidu dusnatého na liečbu traumatických a zápalových procesov.

Metóda NO-terapie ranových a zápalových patológií je úplne nová a je ešte len postupne zavádzaná do klinickej praxe. Exogénny oxid dusnatý je plazmo-chemického pôvodu a je obsiahnutý vo vysoko a nízko-teplotných (20 °C – 4000 °C) prúdoch plynov, vytváraných prístrojom PLASON zo vzduchu. Ide o jedinečnú metódu, ktorá dnes nemá vo svete obdobu – s vynikajúcimi výsledkami, ktoré si môžete pozrieť na našej webstránke.

Terapeutická účinnosť exogénneho oxidu dusnatého (NO) je založená na vlastnostiach, ktoré boli objavené na konci 20.storočia pri endogénnom NO, multifunkčnom fyziologickom regulátorovi (Nobelova cena za fyziológiu a medicínu za rok 1998).

Terapeutické účinky NO-terapie

Hlavná výhoda NO-terapie na rozdiel od väčšiny fyzikálnych a medikamentóznych faktorov liečby je vplyv multifunkčného NO na všetky fázy zápalovo-regeneračného procesu, čo vedie k vysokej účinnosti liečby pri rôznych patológiách.

NO-terapia umožnuje tiež priamy, lokálny vplyv na patologické ložisko, čo umožňuje vyhnúť sa vedľajším účinkom, ako napríklad pri použití nitropreparátov – medicinálnych donorov NO.

Ďalšou výhodou NO-terapie je schopnosť exogénneho NO prenikať nielen cez povrch rany, ale aj cez neporušenú kožu a sliznice, t.j. možnosť neinvazívneho účinku na hlboké ložiská a neurovaskulárne zväzky.

Všeobecná a hnisavá chirurgia
 1. Pooperačné rany: hnisanie (prevencia), rany pri nepriaznivých podmienkach (diabetes, rádio- alebo chemoterapia, oslabení pacienti, atď.), otváranie sa švov.
 • Rozsiahle posttraumatické rany.
 • Hnisavé rany, abscesy, mastitída, hydradenitis, vredy, paraproctitis, hnisavý mediastenit, komplikované a nekomplikované formy erysipelového zápalu (ružienka), peritonit (zápal pobrušnice).
 • Trofické vredy venózneho alebo arteriálneho pôvodu, hnisavo-nekrotické lézie dolných končatín pri diabetes mellitus, dekubity.
 • Popáleniny (nekomplikované aj hnisavé).
 • Príprava na autodermoplastiku, svalovú a kožno-svalovú plastiku a prevencia odmietnutia transplantovaných štepov.
 1. Traumatológia a ortopédia: osteomyelitis fistúl, rany po sekvestrektómii, otvorené zlomeniny, atď.
 2. Poľná chirurgia: strelné zranenia, zranenia po výbuchu mín, strelné zlomeniny atď., poškodenie vnútorných orgánov.
 3. Pulmonológia a ftiziatria: nešpecifický a tuberkulózny empyém pleury, nešpecifický a tuberkulózny zápal priedušiek, fibrózno-kavernózna a infiltratívna tuberkulóza a osteoartikulárna tuberkulóza, atď.
 4. Gynekológia: ektópia (pseudoerozívna) krčka maternice, genitálne kondilómy, pooperačné rany, hnisavo-zápalové ochorenia parametria, maternice a jej príveskov, tubárno-peritoneálna neplodnosť, orgány-zachovavajúca chirurgia vajcovodov, vaječníkov, rekonštrukčno-plastická chirurgia po myomektómii, endometrióza, atď.
 5. Gastroenterológia: žalúdočný vred, duodenálny vred, erozívna gastritída a ezofatit, črevné fistuly, cysty pankreasu pri pankreatitíde, atď.
 6. Dermatológia: rany na pozadí vaskulitídy a angiopatie, dermatitída, ekzém, palmárna a plantárna psoriáza, sklerodermia, plochý lišaj (lichen planus), atď.
 7. Stomatológia: paradentóza, zápal ďasien, aftózna a herpetická stomatitída, ulcerózna stomatitída po protéze, pri plochom lišaji (lichen planus), atď.
 8. Otolaryngológia: jazvy hrtana a priedušnice, akútna stenózna laryngotracheobronchitída, faringostómia, tracheostómia, sínusitída rôznej lokalizácie, vrátane polypóznej, zápal hltana, angína, akútna paratonzilita, stav po tonzilektómii alebo lakunotómii mandlí, flegmón krku, nádcha, akútny a chronický zápal stredného ucha, bakteriálny zápal stredného ucha, stav po tympanoplastike, senzoroneurálna strata sluchu, krvácanie z nosa, operácie z dôvodu chrápania, atď.
 9. Oftalmológia: erózia, prenikavé rany a popálenie rohovky, konjunktivitída (zápalky spojovkového vaku), retinopatia, atď.
 10. Onkológia: radiačné vredy, radiačná osteomyelitída, dlhodobo nehojace sa rany, aj na pozadí radiácie a chemoterapie, otváranie sa švov, plastika mäkkých tkanív, radiačná fibróza, odstránenie (deštrukcia) nádorov kože, perinea, čeľustno-lícovej oblasti a ďalších oblastí, koagulácia povrchu rany s cieľom hemostázy a odstránenie nádorových buniek (ablácia).
Popis medicínskej technológie

Pri použití prístroja PLASON sa liečebný efekt dosahuje dodávaním (ofukovaním) biologického tkaniva prúdom vzduchu s obsahom plynu NO pri rôznych teplotách – od teploty okolitého prostredia až po 4000 °C. Vzduch z ovzdušia je nasávaný cez špeciálne skonštruované zariadenia – manipulátory – v ktorých neustále horí elektrický oblúk. Vzduch, ktorý pozostáva z kyslíka O2 a dusíka N2, je elektrickou iskrou oblúka zapálený pri 4000 °C, pričom sa vytvorí vzdušná plazma, v ktorej vzniká syntézou kyslíka a dusíka oxid dusnatý.

N2 + О2 <=> 2NO – 180,9 kJ

Z technického pohľadu predstavuje manipulátor prístroja „PLASON“ generátor plazmy.

Metodológia NO-terapie

Oxid dusnatý s prúdom plazmatického plynu je prostredníctvom manipulátora priamo nanášaný fúkaním na ranu, kožu alebo kĺb, či iné miesto. V priestore aplikácie (v otvorenej rane) ničí parazitárnu mikroflóru, stimuluje imunitný systém, inerváciu, angiogénezu, urýchľuje proces epitelizácie. Súhrn týchto jeho vlastností je základom NO-terapie, ktorá ako jediná metóda umožňuje naozaj liečiť patológie na autoimunitnom pozadí.

Objednajte Sa Na Neinvazívne Vyšetrenie Už Dnes

Navštívte nás a ziskajte všetky výhody modernej neinvazívnej diagnostiky.

Objednať sa