Základný cenník výkonov na NCDs Clinic:

ANESA – Neinvazívny analyzátor krvi

 

HeartVue – štandardná EKG analýza

 

Cardiocode – najmodernejšia EKG analýza

 

MEIK – EI mamografia

 

MEIK – Kontrolné vyšetrenie

 

NO-terapia (oxid dusnatý) / 1 minúta

 

Uhlíkový sorpčný preväz – Malá rana

 

Uhlíkový sorpčný preväz – Veľká rana

 

OSCILOMETRIA – Meranie tlaku a prietokov

30 €

 

15 €

 

25 €

 

50 €

 

30 €

 

1,20 €

 

3 €

 

5 €

 

15 €