Liečba reumatoidnej artritídy NO terapiou

Prístroj PLASON generuje prúd plazmy s vysokým obsahom oxidu dusnatého (NO). Ten má silné protizápalové a baktericídne účinky. Vynikajúce výsledky dosahuje pri liečbe pacientov postihnutých reumatoidnou artritídou, kde do určitého štádia ochorenia dokáže znížiť symptómy, odstrániť bolesti, opuchy a obnoviť hybnosť v postihnutých kĺboch. NO sa podáva transkutánne, takzvaným „ofukovaním“, teda transkutánnou aplikáciou vzdušmoplazmových prúdov s obsahom oxidu dusnatého. Transkutánne podávaný exogénny oxid dusnatý pri tzv. NO-terapii autoimúnnych zápalových ložísk  u pacientov postihnutých reumatoidnou artritídou vykazuje vysokú účinnosť liečby.

Príklad liečby reumatoidnej artritídy NO terapiou

 

Pacientka postihnutá reumatoidnou artritídou na ruke

Pacientka postihnutá reumatoidnou artritídou viac ako 32 rokov. Dlhodobá liečba kortikosteroidmi  a metotrexátom (MTX) mala len tlmiaci účinok. Skoro 100% stuhnutosť prstov oboch rúk, neznesiteľná bolesť kĺbov a neschopnosť urobiť akýkoľvek úkon prstami. Pacientka podstúpila NO-terapiu postihnutých kĺbov. NO bol generovaný prístrojom PLASON, doba trvania terapie – 2 mesiace, 5 + 5 minútové ofukovanie každej ruky na jednu aplikáciu.

Po skončení terapie pacientka nepociťovala žiadnu bolesť v kĺboch postihnutých rúk, prestala užívať lieky proti bolesti a antireumatiká. Pohyblivosť časti kĺbov sme odhadli na min. 90%, zvýšila sa sila úchopu, ruky celkovo odpuchli. Bol vykonaný test citlivosti a ohybnosti prstov rúk – v kombinácii palec a prst (všetky prsty) pacientka postupne dokázala zdvíhať ihlu zo stola.

Pacientka postihnutá reumatiodnou artritídou s opuchnutými a zapálenými kĺbikmi na prstoch – fotka pred terapiou

Reumatoidná artritída

Po NO terapii prístrojom PLASON je pacientka opäť schopná bez výraznejších obmedzení zovrieť dlaň – postupné odpúchanie a obnovovanie motoriky

Reumatoidná artritída

Po NO terapii je pacientka opäť schopná používať ruku a prsty na jemnú motoriku – napríklad dokáže zodvihnúť zo stola ihlu.

Reumatoidná artritída

Pacient postihnutý reumatoidnou artritídou na ruke

Pacient s diagnostikovanou reumatoidnou artritídou, skomplikovanou staršou zlomeninou na ľavej ruke. Končatina bola absolútne neovládateľná. Zdvihnutie ruky, uchopenie predmetov bolo bolestivé a v podstate nemožné, z dôvodu straty citlivosti a ovládania svalstva ruky. Aplikácia oxidu dusnatého prebiehala pozdĺž celej postihnutej časti ruky – 6 minútová aplikácia po dobu 3 mesiacov. Po skončení NO-terapie pacient už nepociťoval žiadnu bolesť v postihnutej ruke (ani pri tlaku), takmer absolútna pohyblivosť a možnosť uchopenia predmetov rukou.

Pacient postihnutý reumatoidnou artritídou, komplikácia v mieste predchádzajúcej zlomeniny ruky, silný opuch, pred začiatkom NO terapie

Reumatoidná artritída

Pacient po 15 aplikáciách NO terapie – postupné odpúchanie, v mieste predchádzajúcej zlomeniny ruky, zlepšenie citlivosti a pohyblivosti

Reumatoidná artritída

Po 3 mesiacoch terapie pacient pociťuje silnú úľavu, úplné odpuchnutie ruky, návrat pohyblivosti, citlivosti ruky, vymiznutie bolestivosti

Reumatoidná artritída