Preležaniny a ich vznik

Preležanina (dekubit) je vlastne poškodenie kože a podkožných tkanív v dôsledku dlhotrvajúceho tlaku na časť tela, na ktorej spočíva najväčšia váha pacienta. Tlak na toto tkanivo spôsobuje uzatváranie kapilárneho prietoku krvi a ischémiu – nedostatočný prietok krvi. Dekubity vznikajú najmä u ľudí s nedostatočnou mobilitou, citlivosťou, ľudí v bezvedomí, pretože základným preventívnym faktorom je pociťovanie bolesti, ktoré núti pacienta k zmene polohy.

Prípadová štúdia liečby ženy s dekubitom

Pacientka, 80 rokov, po chirurgickom zákroku v nemocničnej opatere, po mesiaci prepustená domov s preležaninou, spôsobenou poruchou prekrvenia v dôsledku trvalého mechanického tlaku pri dlhodobej hospitalizácii. NO-terapia a aktívna uhlíková tkanina (posprejovaná jódovou tinktúrou) boli v procese terapie aplikované priamo na dekubit.  Pacientka podstúpila 13 aplikácií NO-terapie po 5 minút.

Pacientka s dekubitom pred začatím NO-terapie. Preležanina (dekubit) v časti kože nad zadkom, hlboká, hnisajúca otvorená rana.

Dekubit, Preležanina, Decubit treatment therapy terapia liečba

Pacientka s dekubitom po 2 aplikáciách NO-terapie. Čierne nitky sú neškodným pozostatkom sorpčného uhlíkového obväzu.

Dekubit preležanina, decubit therapy treatment terapia liečba

Pacientka s dekubitom po 5 aplikáciách NO-terapie. Čierne nitky sú neškodným pozostatkom sorpčného uhlíkového obväzu.

Dekubit preležanina, decubit therapy treatment terapia liečba

Pacientka s dekubitom po 8 aplikáciách NO-terapie. 

Dekubit preležanina, decubit therapy treatment terapia liečba

Pacientka s dekubitom po 10 aplikáciách NO-terapie. 

Dekubit preležanina, decubit therapy treatment terapia liečba

Pacientka s dekubitom po 13 aplikáciách NO-terapie.

Dekubit preležanina, decubit therapy treatment terapia liečba