Prípadová štúdia 1 – pacientka s postradiačnými ranami

Pacientka (56 rokov) s nodálnym lymfómom marginálnej zóny (nodal marginal zone lymphoma) v oblasti ľavej axily podstúpila rádioterapiu v celkovej dávka 36 Gy v 18 frakciách. Postradiačná dermatitída sa prejavila silným začervenaním (erytém), zdurením kože a bolestivosťou v mieste ožiarenia. Naprieč telom v smere ionizačného žiarenia axila -> kľúčna kosť a axila -> lopatka sa vytvorili sekundárne ložiská erytému. Pomocou IR kamery SVIT s infračerveným spektrom bola pacientke realizovaná diagnostika ložísk kože postihnutých ionizačným žiarením. V mieste pôsobenia smeru ionizačného žiarenia axila – kľúčna kosť a axila – lopatka, sa vytvorili sekundárne ložiská erytému. Diagnostika preukázala výrazné zvýšenie teploty v centre ložísk o cca 1 – 3 °C v porovnaní s protiľahlými tkanivami (obr. 1 – 4). Následne bola aplikovaná NO-terapia prístrojom PLASON, celkovo 60 aplikácií po 10 minút. Oxid dusnatý (NO) sa aplikoval 2x denne v priebehu 30 dní. Po skončení NO-terapie nastalo úplné vymiznutie príznakov dermatitídy, hlavne erytému, vrátane marginálnej zóny, bolestivosti a citlivosti kože na dotyk. U pacientky nezaznamenávame 5 mesiacov od skončenia NO-terapie žiadne príznaky, ktoré sú typické pre postradiačnú dermatitídu.

Infračervená kamera SVIT - normálna teplota povrchu kože v axile - Infrared camera SVIT - the normal temperature of the surface of the skin in the axilla

Infračervená kamera SVIT – Teplota neožarovaného povrchu kože v axile

Infračervená kamera SVIT v axile (ložisko ožarovania) zaznamenala zvýšenie teloty povrchu kože o 3 stupne v porovnaní s opačnou axilou po 18 ožarovaniach - Infrared camera SVIT - image of axilla (irradiation focus) recorded an increase in skin surface temperature by 3 degrees compared to the opposite axilla after 18 sessions of irradiation

Infračervená kamera SVIT po 18 ožarovaniach zaznamenala v ložisku ožarovania (axila) zvýšenie teloty povrchu kože o 3 °C v porovnaní s opačnou axilou 

Infračervená kamera SVIT zaznamenala zvýšenie teloty povrchu kože o 3 stupne v miestach ožarovania a sekundárnych ložiskách - Infrared camera SVIT has seen an increase in skin surface temperature of 3 degrees in the areas of radiation and secondary focus

Infračervená kamera SVIT zaznamenala zvýšenie teloty povrchu kože o 1 až 3 °C v miestach ožarovania a sekundárnych ložiskách

Infračervená kamera SVIT zaznamenala zvýšenie teloty povrchu kože o 3 stupne v miestach ožarovania a sekundárnych ložiskách - Infrared camera SVIT has seen an increase in skin surface temperature of 3 degrees in the areas of radiation and secondary focus

Infračervená kamera SVIT zaznamenala zvýšenie teloty povrchu kože na sekundárnych ložiskách (pohľad od chrbta)

Postradiačná dermatitída, stav po ožarovaní - Post-radiation dermatitis, condition after irradiation

Postradiačná dermatitída, stav po ožarovaní 

Postradiačná dermatitída, stav po prvých aplikáciách oxidu dusnatého prístrojom PLASON - Post-radiation dermatitis - condition after the first sessions of nitric oxide application by PLASON device

Stav po prvých aplikáciách oxidu dusnatého prístrojom PLASON

Postradiačná dermatitída, stav po 10 aplikáciách oxidu dusnatého prístrojom PLASON - Post-radiation dermatitis - condition after 10 sessions of nitric oxide application by PLASON device

Stav po 10 aplikáciách oxidu dusnatého prístrojom PLASON

Postradiačná dermatitída, stav po 20 aplikáciách oxidu dusnatého prístrojom PLASON - Post-radiation dermatitis - condition after 20 sessions of nitric oxide application by PLASON device

Stav po 20 aplikáciách oxidu dusnatého prístrojom PLASON

Postradiačná dermatitída, stav po 30 aplikáciách oxidu dusnatého prístrojom PLASON - Post-radiation dermatitis - condition after 15 sessions of nitric oxide application by PLASON device

Stav po 30 aplikáciách oxidu dusnatého prístrojom PLASON

Postradiačná dermatitída, stav po 40 aplikáciách oxidu dusnatého prístrojom PLASON - Post-radiation dermatitis - condition after 40 sessions of nitric oxide application by PLASON device

Stav po 40 aplikáciách oxidu dusnatého prístrojom PLASON

Postradiačná dermatitída, stav po 60 aplikáciách oxidu dusnatého prístrojom PLASON - Post-radiation dermatitis - condition after 60 sessions of nitric oxide application by PLASON device

Stav po 60 aplikáciách oxidu dusnatého prístrojom PLASON

Postradiačná dermatitída, stav 5 mesiacov po ukončení terapie prístrojom PLASON - State 5 months after the end of treatment by PLASON device

Stav po 5 mesiacoch od ukončenia terapie prístrojom PLASON

Prípadová štúdia 2 – pacient s postradiačnými ranami

Pacient (35 rokov) s ročnou recidívou melanómu do lymfatických uzlín pravej axily podstúpil rádioterapiu v celkovej dávke 34 Gy v 17 frakciách. Postradiačná dermatitída sa prejavila silným začervenaním (erytém), zdurením kože a vytvorením sekundárneho ložiska otvorenej hnisavej rany v mieste v smere ionizačného žiarenia nad ramenom. NO-terapia bola aplikovaná iba 5x po 10 minút (pacient  dochádzajúci cca. 200 km). Aj napriek malému počtu aplikácií NO-terapie, došlo k rýchlemu vysušeniu, vyčisteniu a uzatvoreniu rany.

Postradiačná dermatitída, stav po ožarovaní - Post-radiation dermatitis, condition after irradiation

Postradiačná dermatitída, stav po ožarovaní 

Bezbolestná aplikácia oxidu dusnatého na ranu pomocou prístroja PLASON - Painless application of nitric oxide on the wound using the PLASON device

Prvá aplikácia oxidu dusnatého prístrojom PLASON – bezbolestná procedúra

Postradiačná dermatitída, stav po 3 aplikáciách oxidu dusnatého prístrojom PLASON - Post-radiation dermatitis - condition after 3 sessions of nitric oxide application by PLASON device

Stav po 3 aplikáciách oxidu dusnatého prístrojom PLASON

Postradiačná dermatitída, stav po 5 aplikáciách oxidu dusnatého prístrojom PLASON - Post-radiation dermatitis - condition after 5 sessions of nitric oxide application by PLASON device

Stav po 5 aplikáciách oxidu dusnatého prístrojom PLASON

Postradiačná dermatitída, stav po 7 aplikáciách oxidu dusnatého prístrojom PLASON - Post-radiation dermatitis - condition after 7 sessions of nitric oxide application by PLASON device

Stav po 7 aplikáciách oxidu dusnatého prístrojom PLASON

Postradiačná dermatitída, stav po 10 aplikáciách oxidu dusnatého prístrojom PLASON - Post-radiation dermatitis - condition after 10 sessions of nitric oxide application by PLASON device

Stav po 10 aplikáciách oxidu dusnatého prístrojom PLASON