Prípadová štúdia – Rana s infektom neznámeho pôvodu

 

Vznik otvorenej rany mal podľa pacienta približne nasledovný priebeh:
Rana vznikla ako dôsledok pokusu „vytlačiť“ si vyrážku na bicepse. Po mechanickom tlaku sa však vyrážka zväčšovala a pri veľkosti cca 1 cm sa pacient pokúsil povrch vyrážky prepichnúť ihlou. Pravdepodobne si takto do rany zaviedol infekciu a vyrážka sa v nasledovných dňoch značne zväčšila, až postupne dosiahla veľkosť, pri ktorej bol akýkoľvek dotyk bolestivý. Na desiaty deň od jej objavenia mala vyrážka priemer cca 3 cm a celkový opuch cca 7 cm. Vzniknutý absces bol následne chirurgicky ošetrený, do rany bola vložená kanyla. Po niekoľkých chirurgických čisteniach rany otvor dosahoval veľkosť približne priemeru malíčka na ruke. Nakoľko vizuálne rana vyzerala silne zapálená, hnisajúca, s výtokom, pacient sa na základe odporúčania rozhodol podstúpiť NO terapiu oxidom dusnatým generovaným pomocou prístroja PLASON. Priebeh terapie a ukončenie terapie je zachytený na fotografiách k tomuto článku. Počiatočný stav, na základe našich skúseností a rýchlosti lýzy buniek mohlo spôsobiť napríklad uhryznutie hmyzom. Po cca 12 aplikáciách NO terapie bola rana do veľkej miery uzavretá a ponechaná na domáce doliečenie.

opuch vyrážky s abscesom - a rash with swelling abscess

Opuch vyrážky s abscesom

Absces: 1. deň zákroku chirurgie - gumená hadička v rane na odtok hnisu / Abscess: first day of surgery procedure - rubber tube in the wound to drain pus

Absces: 1. deň po chirurgickom zákroku – gumená hadička v rane na odtok hnisu

Absces: 3. deň zákroku chirurgie / Abscess: third day of surgery procedure - rubber tube in the wound to drain pus

3. deň po chirurgickom zákroku 

Absces: začiatok aplikácie NO terapie pomocou prístroja PLASON / Abscess: NO therapy applications start using the device PLASON

Začiatok aplikácie NO terapie pomocou prístroja PLASON

Abcses: Stav po 4 aplikáciách NO terapie pomocou prístroja PLASON / Abscess: Condition after 4 NO therapy applications using the PLASON device

Stav po 4 aplikáciách NO terapie pomocou prístroja PLASON

Abcses: Stav po 7 aplikáciách NO terapie pomocou prístroja PLASON / Abscess: Condition after 7 NO therapy applications using the PLASON device

Stav po 7 aplikáciách NO terapie pomocou prístroja PLASON

Abcses: Stav po 9 aplikáciách NO terapie pomocou prístroja PLASON / Abscess: Condition after 9 NO therapy applications using the PLASON device

Stav po 9 aplikáciách NO terapie pomocou prístroja PLASON

Abcses: Stav po 11 aplikáciách NO terapie pomocou prístroja PLASON / Abscess: Condition after 11 NO therapy applications using the PLASON device

Stav po 11 aplikáciách NO terapie pomocou prístroja PLASON

Abcses: Stav po poslednej, 12. aplikácii NO terapie pomocou prístroja PLASON / Abscess: Condition after the last, 12th NO therapy applications using the PLASON device

Stav po poslednej, 12.  aplikácii NO terapie