Vyšetrenie prsníkov elektroimpedančným mamografom MEIK

 

Elektroimpedančná mamografia vykonaná pomocou mamografu MEIK® umožňuje vizualizovať rozloženie elektrickej vodivosti biologických tkanív v niekoľkých priečnych rezoch mliečnej žľazy (prsníka) a na získaných mamogramoch umožňuje nachádzať a identifikovať oblasti s anomálnymi hodnotami elektrickej vodivosti (tumor, kalcifikát a iné patológie). Základnými prednosťami elektroimpedančných metód v diagnostike je absolútna neškodnosť vyšetrenia, vysoká vypovedacia schopnosť, ktorá je spojená s vysokou koreláciou medzi elektrickou vodivosťou (elektrickou impedanciou) biologických tkanív s ich fyziologickým stavom, kompaktnosťou a jednoduchosťou metódy merania.

Počas skenovania prístroj pomocou jednej z 256 elektród striedavo injektuje do tela pacienta slabý elektrický prúd (0,5 mA s frekvenciou 50 kHz) a meria zodpovedajúce rozloženie elektrického potenciálu na jeho povrchu. S použitím matematických algoritmov a počítača sa namerané údaje ďalej používajú na rekonštrukciu elektroimpedančných zobrazení (mamogramov) a umožňujú získať kvalitnejšie a detailnejšie zobrazenie štruktúry tkanív mliečnej žľazy vo forme mamografických rezov v rôznych hĺbkach.