Otvorené nehojace sa rany po terapii laserom.

Jedna z častých chorôb chodidiel a prstov je plantárny vred (Verrucae plantares) spôsobeným HPV vírusom. Plantárny vred je typickým predstaviteľom benigných epiteliálnych tumorov spôsobených vírusovou infekciou. Výskumy odhalili, že plantárne vredy sú spôsobované rôznymi human papilloma vírusmi – 1, 2, 3, 4 rodiny (1, 2, 3). 

Pacientka (16 rokov) podstúpila laserové vypaľovanie bolestivého plantárneho vredu na chodidle. Pacientka podstúpila terapiu alexandritovým laserom (120 pulzov). V nasledujúci deň sa na mieste terapie vytvoril pluzgier a po týždni sa uskutočnila nekrektómia. O pár dní neskôr sa vytvorila otvorená zapálená rana s časťou nekrotického tkaniva. Pacientka podstúpila približne mesačnú terapiu, ktorá ale nepriniesla želaný výsledok – rana bola stále otvorená, zväčšená, zapálená a noha bolestivá.

Terapia na NCDs Clinic: Pacientka dostala spolu 17 aplikácií NO terapie po 5 minút pomocou koagulátora. Na vytvorenie horúceho prúdu plazmy  obsahujúcej NO sme využili prístroj PLASON.

Stav nohy pred liečbou – NO terapia prístrojom PLASON

stav nohy pred začatím terapie. NO terapia.

Stav nohy po 4 aplikáciách NO terapie prístrojom PLASON

stav nohy po 4 aplikáciách NO terapie.

Stav nohy po 8 aplikáciách NO terapie prístrojom PLASON

stav nohy po 8 aplikáciách NO terapie.

Stav nohy po 12 aplikáciách NO terapie prístrojom PLASON

stav nohy po 12 aplikáciách NO terapie.

Stav nohy pred koncom liečby NO terapiou prístrojom PLASON

stav nohy krátko pred dokončením terapie. NO terapia.
  1. Epidermodysplasia verruciformis versus disseminated verrucae planae: is epidermodysplasia verruciformis a generalized infection with wart virus? J Invest Dermatol.1979 Mar;72(3):114-9.
  2. http://virus.stanford.edu/papova/HPV.html
  3. http://www.drpribut.com/sports/warts.htm